Mastitidní onemocnění mléčné žlázy skotu

Základní informace

Mastitidní onemocnění mléčné žlázy skotu jsou dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších problémů produkce mléka a jedním z významných faktorů, které ovlivňují ekonomiku produkce mléka. Provozovatelé tohoto portálu chtějí poskytnout ucelený a komplexní náhled na problematiku zdravotního stavu mléčných žláz dojnic a pomoci efektivně řešit problémy s touto téměř všudypřítomnou nemocí produkčních zvířat.

Skupina pracovníků několika institucí se spojila při řešení projektu NAZV QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid. Provozování tohoto portálu by podle našeho názoru mělo překročit rámec i dobu trvání projektu a samotný web  by se mohl stát stálým zdrojem informací pro chovatele  dojnic.

V blízké době vytvoříme redakční radu složenou z členů řešitelského týmu, která bude obsah  portálu spravovat a zajišťovat jeho průběžnou aktualizaci.

V neposlední řadě bude chráněná část portálu sloužit jako databáze výsledků analýz zpracovaných v první fázi v rámci řešení zmíněného projektu a současně (dlouhodobě) též jako databáze zkoušek objednaných chovateli či servisními firmami pro řešení problematiky mastitid.