Dny prvovýroby mléka 2014, Hustopeče 6. až 7.11. 2014

Dny prvovýroby mléka byly pořádány v Hustopečích ve dnech 6. a 7. 11. 2014: V přiložených souborech předkládáme presentace jednotlivých přednášek, včetně diskusních příspěvků, které v programu zazněly. Všechny presentace jdou dostupné na této stránce pod programem semináře nebo v sekci Ke stažení skupina Přednášky Dny prvovýroby mléka 2014

Program semináře a seznam přednášek a diskusních příspěvků:

1. Světová prvovýroba mléka, perspektivy produkce mléka v ČR po ukončení kvótovéhoobdobí

Ing.Jiří Kopáček, CSc., ČMSM

2. Mlékárenskývýzkum na pomoc praxi, průběžná informace o řešení projektu NAZV KUS QJ1210301

Ing.Petr Roubal, CSc., VÚM Praha

3. Manažerskéřízení chovu dojnic, využívání výsledků KU a bazénových vzorků

MVDr.Petr Urban, ČMSCH

4. Režimyzaprahování dojnic, nástroje pro jejich sledování a hodnocení úspěšnosti

Ing.Růžena Seydlová, VÚM Praha

5. Konceptmanagementu péče o mléčnou žlázu v mezidobí (diskusní příspěvek)

Ing.Martin Landovský, FARMCZSYSTEM, s.r.o.

6. Rychlétesty na obsah reziduí ATB versus stanovené MRL-jsou interpretace v pořádku? (diskusnípříspěvek)

MVDr.Libor Borkovec, ZOETIS Česká republika s.r.o.

7. Výrobnía ekonomické ztráty způsobené mastitidami

Ing.Jindřich Kvapilík, DrSc., VÚŽV Uhříněves

8. Využitílaktoferinu pro detekci mastitid

Mgr.Jan Říha, Ph.D., Bentley Czech

9. Staphylococcusaureus - významný původce mastitid v České republice

Dr.Vet. Med. Zoran Jaglič, Ph.D., VÚVeL

10. Antimikrobiálnívliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin

Ing.Helena Pluháčková, Ph.D., Ing. Blanka Kocourková, CSc., Mendelova univerzita vBrně

11. Technickélimity měření minoritních složek mléka pomocí automatických FTIR analyzátorů

Villy Toft, FOSS, Ing. Ondřej Borský, MILCOM Servis a.s.,

12. Volnémastné kyseliny v mléce jako ukazatel kvality se vztahem ke zdravotnímu stavukrav

Prof.Dr. Ing. Oto Hanuš, VÚM Praha

13. Výskytvolných mastných kyselin v nakupovaném mléce a ve vzorcích z KU

Ing.Pavel Kopunecz, ČMSCH

14. Ketóznímléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy

Prof.Ing. Oto Hanuš, VÚM Praha

15. Příkladyhodnocení subklinických ketóz v produkčních stádech dojnic

Ing.Zdeňka Klímová, MVDr. Petr Urban, ČMSCH,

16. Visiolait-Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic(diskusní příspěvek)

Ing.Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o.

17. Výživadojnic zaměřená na tvorbu mikrobiálního proteinu, vliv na obsah bílkoviny v mléce(diskusní příspěvek)

Ing.Luděk Štůrala, LINAGRI s.r.o.

18. Kráva amléko-sensory zdraví, kvality, managementu, ekologické výroby a inovace analýzmléka (diskusní příspěvek)

MVDr.Ivan Kadlec

19. Možnostvyužití real time analýzy složení mléka jako nástroj kontroly zdraví dojnic vchovu

Prof.Dr. Ing. Oto Hanuš, VÚM Praha

20. Kompletnírozbory mléka a jejich praktické uplatnění při KU

Ing.Pavel Kopunecz, ČMSCH

21. Trendy asituace v kontrole mléčné užitkovosti ve střední a východní Evropě

Ing.Pavel Bucek, ČMSCH

22. Elektronizacekontroly mléčné užitkovosti dojnic, aktuální stav a očekávaný vývoj

Ing.Pavel Hering, Ing. Pavel Kopunecz, Ing. Miloš Klimeš, ČMSCH


Ke stažení

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.