Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečně reprezentativní(podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnot sledovaného znakuodpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl během přepravy a uchovávánípoškozen nebo změněn.Odběr vzorků se provádí dle normy ČSN EN ISO 707 - Mléko a mléčné výrobky - Návod proodběr vzorků a dle metodik ČMSCH a.s.

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.