Metodika odběru vzorků vody pro mikrobiologické analýzy

Každý vzorek obvykle reprezentuje jakost vody pouze v době a místě uskutečněného odběru.Odběr vzorků vody se provádí dle normy ČSN EN ISO 19458 – Jakost vod – odběr vzorků promikrobiologickou analýzu. 5667-1 - Jakost vod – odběr vzorků, 5667-5 – Jakost vod – Návodpro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí.

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.