Metodika odběru vzorků z prostředí

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnotsledovaného znaku odpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl běhempřepravy a uchovávání poškozen nebo změněn.

Ke stažení

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.