Rozšíření informací o průměrných hodnotách složek mléka

Chovatelské veřejnosti a ostatním zájemcům jsme zpřístupnili odkaz na Interaktivní mapu. V ní jsou publikovány průběžné výsledky významných složek mléka (tuk, bílkoviny) a počtu somatických buněk. Tyto hodnoty jsou počítány jako vážené průměry všech vzorků zpracovaných v kontrole užitkovosti za zadané období, pro co největší aktuálnost dokonce též v právě probíhajícím měsíci. Přehledy lze dále členit podle oblasti (krajů), pořadí laktací a základních plemen.

Průběžné hodnoty obsahových složek a SB z KU nebyly dosud naší firmou publikovány a způsob jejich výpočtu je logicky jiný než průměry těchto parametrů počítané z uzávěrek laktací a zveřejňované například v chovatelských ročenkách nebo ve výsledcích kontrolního roku.

V neposlední řadě obsahuje Interaktivní mapa též modul pro hodnocení výskytu původců mastitid podle období, krajů a skupin původců.

Přáli bychom si, aby vám výstupy z Interaktivní mapy pomohly v orientaci a posloužily jako další nástroj pro srovnání vašeho chovu v úrovni sledovaných parametrů s ostatními.

Interaktivní mapu jsme sice před spuštěním pro veřejnost podrobně testovali, ale pokud snad naleznete nějaké nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat.

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.