Skupiny patogenů

 • Sterilní vzorky – vzorky mléka bez růstu bakteriální mikroflóry
 • Streptococcus – mastitidní – Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae. Patří mezi kontagiozní patogeny mléčné žlázy. S výjimkou Str. uberis dnes již v ČR nepatří k patogenům, které působí v chovech výrazné zdravotní a ekonomické problémy.
 • Streptococcus – ostatní – Streptococcus acidominimus, Streptococcus bovis, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus mutant, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus suis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis, Streptococcus durans, Streptococcus pluranimalium. Do skupiny patří streptokoky,které primárně nejsou patogeny mléčné žlázy.
 • Streptococcus like patogeny – Aerococcus sp., Gemella sp., Globicatella sp., Lactococcus sp., Leucostenoc sp. Skupina koků taxonomicky a biochemicky blízká streptokokům.
 • Staphylococcus coagulasa positive – Staphylococcus aureus – kontagiozní patogen mléčné žlázy s vysokou rezistencí k ATB a zpravidla nízkou úspěšností terapie (v laktaci i suchostojném období).
 • Staphycoccus coagulasa negative – Staphylococcus saccharolyticus, sciuri, haemolyticus, chromogenes, equorum, saprophyticus, succinus, xylosus a další stafylokoky bez produkce koagulázy. Dále Kocuria sp,, Macrococcus sp., Rhotia sp. Tato skupina jsou typické environmentální patogeny a působí v dnešní době velké procento mastitid. Staphylococcus xylosus a Staphylococcus chromogenes lze považovat za původce kontagiozních mastitid.
 • Enterococcus – Enterococcus faecalis, faecium, avium, caecorum, casseiflavus, columbae, durans, galinarum, malodoratus, mundtii, pseudoavium, sacharolyticus, solitarius, Enterococcus group III. Enviromentální patogeny taxonomicky blízké streptokokům.
 • Enterobacter – koliformní – Escherichia coli, Citrobacter freundii, Citrobacter youngae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter kobei, Klebsiella sp., Raoutella ornitholytica, Raoutella terigena, Serratia plymuthica.
  G- mikroorganizmy jsou zejména indikátorem hygieny přípravy mléčné žlázy na dojení a postupů při dojení. Při mastitidách I. a II. stupně není nutná ATB léčba
 • Enterobacter – nekoliformní – Citrobacter koseri, Citrobacter murlinae, Escherichia fergussoni, Hafnia alvei, Pantoea disperza, Proteus sp., některé bakterie rodu Serratia.
  G- mikroorganizmy jsou zejména indikátorem hygieny přípravy mléčné žlázy na dojení a postupů při dojení. Při mastitidách I. a II. stupně není nutná ATB léčba
 • Kvasinky a plísně – Candida sp., Cryptococcus sp., Geotrichum sp., Rhodotorula sp., Sacharomyces sp., Trichosporon sp. Vzhledem k tomu, že tito původci neodpovídají na běžnou ATB léčbu mohou způsobovat obtížně léčitelné chronické mastitidy (klinické i subklinické).
 • Ostatní patogeny – patogeny, které nejsou zařazeny v předchozích skupinách, jako jsou: Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Comamonas sp., Pasteurella multocida, Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium sp., Micrococcus sp., Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Acinetobacter sp.

| zpět |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.