Výsledky kvality hlavních jakostních parametrů

Výsledky kvality hlavních jakostních parametrů nakupovaného ze vzorků hodnocených laboratořemi ČMSCH a.s.

Měsíční průměry základních parametrů nakupovaného mléka hodnoceného podle výsledků bazénových vzorků odebraných mlékárnami pro stanovení hygienické kvality a ceny, které byly analyzovány laboratořemi ČMSCH a.s. v Buštěhradu a v Brně, kontakty na tyto laboratoře na www.cmsch.cz.  

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.