Základní informace

Odborné příspěvky

Metodika odběru vzorků vody pro mikrobiologické analýzy

Metodika odběru vzorků vody pro mikrobiologické analýzy (17.2.2014)

Každý vzorek obvykle reprezentuje jakost vody pouze v době a místě uskutečněného odběru.Odběr vzorků vody se provádí dle normy ČSN EN ISO 19458 – Jakost vod – odběr vzorků promikrobiologickou analýzu. 5667-1 - Jakost vod – odběr vzorků, 5667-5 – Jakost vod – Návodpro... | celý článek|

Metodika odběru vzorků z prostředí

Metodika odběru vzorků z prostředí (17.2.2014)

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnotsledovaného znaku odpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl běhempřepravy a uchovávání... | celý článek|

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy (17.2.2014)

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečně reprezentativní(podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnot sledovaného znakuodpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl během přepravy a... | celý článek|

Metodika odběru vzorků mléka pro chemické a fyzikální analýzy

Metodika odběru vzorků mléka pro chemické a fyzikální analýzy (11.2.2014)

Tato metodika popisuje odběr vzorků syrového mléka určených pro chemickou a fyzikálníanalýzu mléka.Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení... | celý článek|

Mastitidní onemocnění mléčné žlázy skotu jsou dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších problémů produkce mléka a jedním z významných faktorů, které ovlivňují ekonomiku produkce mléka. Provozovatelé tohoto portálu chtějí poskytnout ucelený a komplexní náhled na problematiku zdravotního stavu mléčných žláz dojnic a pomoci efektivně řešit problémy s touto téměř všudypřítomnou nemocí produkčních zvířat.

Skupina pracovníků několika institucí se spojila při řešení projektu NAZV QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid. Provozování tohoto portálu by podle našeho názoru mělo překročit rámec i dobu trvání projektu a samotný web  by se mohl stát stálým zdrojem informací pro chovatele  dojnic.

V blízké době vytvoříme redakční radu složenou z členů řešitelského týmu, která bude obsah  portálu spravovat a zajišťovat jeho průběžnou aktualizaci.

V neposlední řadě bude chráněná část portálu sloužit jako databáze výsledků analýz zpracovaných v první fázi v rámci řešení zmíněného projektu a současně (dlouhodobě) též jako databáze zkoušek objednaných chovateli či servisními firmami pro řešení problematiky mastitid.

 

Ke stažení

 

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.