Zkoušky vzorkařů - metodika

Metodika zpracovaná ČMSCH a.s. pro prověřování znalostí a dovedností pracovníků, kteří provádí odběry bazénových vzorků mléka pro stanovení hygienických parametrů, základních složek a nákupní ceny mléka.

Ke stažení

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.