Metodika odběru vzorků mléka pro chemické a fyzikální analýzy

Tato metodika popisuje odběr vzorků syrového mléka určených pro chemickou a fyzikálníanalýzu mléka.Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnotsledovaného znaku odpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl běhempřepravy a uchovávání poškozen nebo změněn.Vzorky pro účely stanovení hygienické kvality a ceny mléka smí odebírat pouze osoba k tomupověřená a způsobilá, která úspěšně absolvovala školení vzorkařů a je držitelem platnéhoosvědčení.Odběr vzorků se provádí dle normy ČSN EN ISO 707 - Mléko a mléčné výrobky - Návod proodběr vzorků.Pokud jsou odděleně odebírány vzorky pro mikrobiologické a chemické analýzy, pak vzorkypro mikrobiologické zkoušení mají být odebrány nejdříve a za použití aseptických metod asterilizovaných pomůcek a vzorkovnic

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.