Odborné příspěvky

Metodika odběru vzorků vody pro mikrobiologické analýzy

Metodika odběru vzorků vody pro mikrobiologické analýzy (17.2.2014)

Každý vzorek obvykle reprezentuje jakost vody pouze v době a místě uskutečněného odběru.Odběr vzorků vody se provádí dle normy ČSN EN ISO 19458 – Jakost vod – odběr vzorků promikrobiologickou analýzu. 5667-1 - Jakost vod – odběr vzorků, 5667-5 – Jakost vod – Návodpro... |celý článek|

Metodika odběru vzorků z prostředí

Metodika odběru vzorků z prostředí (17.2.2014)

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnotsledovaného znaku odpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl běhempřepravy a uchovávání... |celý článek|

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy (17.2.2014)

Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečně reprezentativní(podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnot sledovaného znakuodpovídají poměrům ve vzorkovaném celku) a který nebyl během přepravy a... |celý článek|

Metodika odběru vzorků mléka pro chemické a fyzikální analýzy

Metodika odběru vzorků mléka pro chemické a fyzikální analýzy (11.2.2014)

Tato metodika popisuje odběr vzorků syrového mléka určených pro chemickou a fyzikálníanalýzu mléka.Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečněreprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení... |celý článek|

MILK UREA ANALYTICAL RESULT RELIABILITY

MILK UREA ANALYTICAL RESULT RELIABILITY (9.12.2013)

MILK UREA ANALYTICAL RESULT RELIABILITY AND ITS METHODICAL POSSIBILITIES IN THE CZECH REPUBLICJan Říha, Oto Hanuš, Marta Kleinová, Pavel Kopunecz, Petr Roubal, Aleš Kolář, Jaroslav KopeckýReceived: September 26, 2012 AbstractŘÍHA JAN, HANUŠ OTO, KLEINOVÁ MARTA, KOPUNECZ PAVEL,... |celý článek|

OCCURRENCE OF MASTITIS PATHOGENS IN RELATION TO SOMATIC CELLS

OCCURRENCE OF MASTITIS PATHOGENS IN RELATION TO SOMATIC CELLS (9.12.2013)

OCCURRENCE OF MASTITIS PATHOGENS IN RELATION TO SOMATIC CELLSMarcela Vyletělová, Oto Hanuš, Lucie Hasoňová, Petr Roubal, Ivan Manga, Ludmila NejeschlebováThe incidence of mastitis pathogens is a persistent problem not only in dairy cows but also for other dairy animals. For breeders it always... |celý článek|

INDIRECT DETERMINATION OF MILK FAT FREE FATTY ACIDS

INDIRECT DETERMINATION OF MILK FAT FREE FATTY ACIDS (9.12.2013)

EVALUATION OF DEVELOPMENT IN INDIRECT DETERMINATION OF MILK FAT FREE FATTY ACIDS IN CZECH REPUBLICO. Hanuš, E. Samková, J. Říha, M. Vyletělová, P. RoubalDetermination and interpretation of free fatty acids (FFAs) in milkSmall portion of fatty acids in milk which are not esterified in... |celý článek|

BREED OF CATTLE IN RELATION TO OCCURRENCE OF S. AUREUS AND SCC

BREED OF CATTLE IN RELATION TO OCCURRENCE OF S. AUREUS AND SCC (9.12.2013)

BREED OF CATTLE IN RELATION TO OCCURRENCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND OTHER MASTITIS PATHOGENS AND SOMATIC CELL COUNTMarcela Klimesova-Vyletelova1, Oto Hanus1, Ales Dufek2, Irena Nemeckova1, Ludmila Nejeschlebova1, Jiri Horacek3, Antonin Ponizil31Dairy Research Institute, Ke Dvoru 12a, Prague,... |celý článek|

DOJENÍ KRAV JEDENKRÁT DENNĚ - EKONOMIKA a FYZIOLOGIE

DOJENÍ KRAV JEDENKRÁT DENNĚ - EKONOMIKA a FYZIOLOGIE (9.12.2013)

Dojení krav jedenkrát denně a ekonomické ukazatele výroby mléka Kvapilík, J., Hanuš, O., Roubal, P., Filip, V., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha-Uhříněves; Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Praha; Jamenská a.s., Jamné nad Orlicí Dojení krav... |celý článek|

Software MR-Report

Software MR-Report (20.11.2013)

MR-Report je softwarový (SW) modul pro efektivní využití informací z rutinní kontroly mléčné užitkovosti pro zlepšení prevence produkčních poruch dojnic a případných problémů kvality syrového kravského mléka. MR-Report využívá metodiku (algoritmus) statisticky účelného... |celý článek|

Softwarový modul SCC PT Report

Softwarový modul SCC PT Report (3.11.2013)

Nástroj pro relativní kontrolu kvality výsledků stanovení počtu somatických buněk (PSB, SCC) v mléce prostřednictvím výkonnostního testování analytické způsobilosti SCC PT Report Jan Říha, Oto Hanuš Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Praha ... |celý článek|

Německý systém k zajištění produkce kvalitního syrového mléka

Německý systém k zajištění produkce kvalitního syrového mléka (2.4.2013)

V roce 2003 byl mlékárnami ve třech spolkových zemích Německa (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern a Niedersachsen) plošně zaveden systém „kvalitní mléko" (QM-Milch) ke kontrole podmínek výroby, resp. kvality mléka. Jeho princip spočíval v auditu všech podniků s... |celý článek|

Zkoušky vzorkařů - metodika

Zkoušky vzorkařů - metodika (19.11.2012)

Metodika zpracovaná ČMSCH a.s. pro prověřování znalostí a dovedností pracovníků, kteří provádí odběry bazénových vzorků mléka pro stanovení hygienických parametrů, základních složek a nákupní ceny mléka. |celý článek|

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.