Odkazy

Řešitelé projektu

Název Odkaz na www Kontaktní osoba (e-mail)
Bentley Czech s.r.o. www.bentleyczech.cz Mgr. Jan Říha, jednatel,
776 135 995, jan@bentleyczech.cz
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. www.cmsch.cz Ing. Pavel Kopunecz, vedoucí odboru laboratoří,
603 505 780, kopunecz@cmsch.cz
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz Ing. Irena Vrtková, vědecko-výzkumná pracovnice,
545 133 187, irenav@mendelu.cz
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. www.milcom-as.cz Ing. Petr Roubal, CSc., ředitel,
605 908 793, roubal@milcom-as.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. www.vuzv.cz Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., vědecký pracovník,
533 332 501, kvapilik.jindrich@vuzv.cz
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. www.vri.cz RNDr. Vladimír Babák, výzkumný pracovník,
533 332 501, babak@vri.cz

Poradenské a servisní organizace (odborní poradci)

Název organizace a jméno poradce Rozsah poradenství Kontakt
VÚM Praha, Ing. Růžena Seydlová Prvovýroba mléka seydlova@milcom-as.cz, 602 140 858

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.